Category Archives: Bệnh sán dây

Bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn (Tapeworm Diseases and cysticercosis)

chẩn đoán và điều trị bệnh sán dây lợn

1. Dịch tễ học bệnh sán dây bò/ sán dây lợn và ấu trùng sán lợn trên thế giới và Việt Nam 1.1. Trên thế giới Bệnh sán dây / ấu trùng sán lợn phân bố rải rác nhiều nước trên thế giới với khoảng 100 triệu người nhiễm bệnh. Riêng bệnh ấu trùng sán […]