Category Archives: Bệnh mắt

Đau mắt đỏ – viêm kết mạc

Viêm kết mạc có thể do vi trùng gây ra nhưng đôi khi có thể do phản ứng dị ứng. Đây là trường hợp kết mạc, màng trong suốt bao phủ tròng trắng và lớp mí mắt bên trong bị viêm (sưng và đỏ). Đôi khi viêm kết mạc được gọi là ‘đau mắt đỏ’ […]